Voor een maatschappij als AFI.ESCA Luxembourg van familiale oorsprong en verbondenheid, staat de Klant centraal in haar bezorgdheid.

Bewust van het feit dat een tevreden Klant onze beste publiciteit is, is het vanwege deze hoofdzorg om tegemoet te komen aan een exclusief internationaal cliënteel, dat wij de roem en de duurzaamheid van  onze maatschappij Groupe Burrus waarborgen.

De geest van het familiaal ondernemerschap laat ons toe om beter de verwachtingen van onze klanten, meestal zelf ondernemers of in verbinding met de economische wereld, te kunnen begrijpen.

Deze aanpak vertaalt zich in alle etappes van de ontwikkeling van de maatschappij, in het aanbieden van ‘op maat gemaakte’ oplossingen en in het uitbouwen van relaties met klanten op elk tijdstip van de levenscyclus van het verzekeringscontract.

DE PARTNERS

Zodoende hebben wij besloten om enkel partnerschappen tot stand te brengen met echte professionelen, makelaars, family offices, financieel beheerders, advocatenkantoren of fiscalisten en depositobanken.

Deze werden geselecteerd op basis van hun professionalisme en hun reputatie want zij zijn de eerste stap tot samenwerking met onze maatschappij. Zij dienen onze waarden te begrijpen en in acht nemen.

Onze werkingsmethoden zijn dus ontwikkeld teneinde correct te kunnen beantwoorden aan de gerechtvaardigde kwaliteitseisen.

HET CONTRACT EN HET PATRIMONIAAL BEHEER

Eens de beoogde parameters van de beleggingsstrategie duidelijk zijn, dient de afsluiting van het contract bestudeerd te worden met het oog op een patrimoniaal beheer en een erfrechtelijke efficiëntie.

Elke Klant heeft een afzonderlijke situatie, specifiek en in functie van zijn gezinstoestand : samengestelde gezinnen, één of meerdere gezinsinkomens, het huwelijksvermogensstelsel indien gehuwd, studerende kinderen, kinderen met een mentale handicap, oorsprong van de in het contract gestorte fondsen, band met de aangeduide begunstigden, …

In geval van bijzondere complexiteit, kunnen oplossingen als schenkingen voorafgaand aan het afsluiten van het contract, intekening of opgesplitste begunstigingsclausules, … van toepassing zijn, mits voorafgaande eventuele raadpleging van gespecialiseerde kantoren indien de Klant niet zelf over een eigen raadgever beschikt.

DE PRODUCTEN

De voornaamste oplossingen, Quality Life, Cap Quality, International Pension Luxembourg werden ontwikkeld in een Europese optiek ter bestemming van expats.

Aangezien onze klanten tamelijk mobiel zijn, zien wij nauwlettend toe op de overdraagbaarheid van de contracten zodat een contract afgesloten in een Europese Lidstaat aangepast kan worden aan een andere Lidstaat in geval van verhuizing en zo verder kan blijven genieten van het meest voordelige statuut van het levensverzekeringscontract in de nieuwe staat.

De mogelijkheid om fonds dédiés of collectieve interne fondsen, voorbestemd voor bepaalde groepen van Klanten, onder te brengen laat toe op een individuele manier het contract samen te stellen zodat dit perfect beantwoordt aan de verwachtingen van de Klanten, zowel op niveau van financieel beheer als als tool van patrimoniaal beheer.

Daarom zullen de door de Maatschappij erkende tussenpersonen een uiterst gedetailleerd risicoprofiel opmaken, in overeenstemming met uw verwachtingen op gebied van prestatie en aanvaarding van risico van uw investering alsook aangepast aan uw beleggingshorizon.

Eens dit profiel bepaald is zullen wij samen met u bestuderen welke beleggingsstrategie het best geschikt is en zullen wij rekening houden met eventuele beperkingen, de wens om te investeren in ethische fondsen, het vermijden van bepaalde munteenheden of activiteitensectoren, enz. Het echte “maatwerk”.

Onze toegewezen oplossing

        

Om te voldoen aan de behoeften van een high-end internationale klantenkring, zowel in vermogensbeheer als in estate planning, is ons vlaggenschip Quality Life-product aangepast aan de markten waarin we actief zijn...

 

Lees het vervolg >

PORTRERT VAN EXPERTEN

        

AFI.ESCA is een maatschappij die reeds meer dan 90 jaar actief is binnen de spaarsector, die innovatie, groei en soliditeit verbindt, en toch de omvang van de familiale groep behoudt. Van Maurice Burrus, stichter...

 

Lees het vervolg >

CONTACT

        

U kunt contact met ons opnemen via e-mail, telefoon of door het contactformulier in te vullen door op de onderstaande link te klikken.

We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 

Lees het vervolg >