ONS BESTUUR VOLTREKT ZICH ROND ORGANISATIES

DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur van AFI ESCA Luxembourg is samengesteld uit zes bestuurders. Twee bestuurders, waarvan de Voorzitter, vertegenwoordigen de belangen van het familiaal aandeelhouderschap, de enige en uiteindelijke eigenaar van de maatschappij. Drie onafhankelijke bestuurders, waarvan de Afgevaardigde Bestuurder, allen vroegere bedrijfsleiders of hoofden van verzekeringsmaatschappijen, staan garant voor de controle over alle aspecten van de activiteiten van de maatschappij. Tot slot AFI ESCA Holding Luxembourg, vertegenwoordigd door de Afgevaardigde Directeur, die een voortdurende controle uitoefent over de opbrengsten evenals over de garantie coherent te blijven met het Bestuur van de Groep, als moederbedrijf van het verzekeringsconglomeraat.

DE AFGEVAARDIGDE DIRECTEUR

Sinds 1 juli 2015 wordt de functie van Afgevaardigd Directeur waargenomen door Dhr. Stéphane VOMSCHEID. Gesterkt door meer dan 25 jaar ervaring in Luxemburg, zowel in de wereld van Financiën als Verzekeringen, investeert hij zijn expertise in het dagelijks beheer van de goede werking en de ontwikkeling van de maatschappij. Dhr. Stéphane VOMSCHEID fungeert als erkend bestuurder van de maatschappij ten opzichte van het Commissariat aux Assurances, de Luxemburgse toezichthouder van verzekeringsmaatschappijen. Hij legt verantwoording af aan de Afgevaardigde Bestuurder voor alle problemen bij het dagelijks beheer en aan de Raad van Bestuur voor alle strategische aspecten en het respecteren van het beheer.

DENKWIJZE VAN HET HUIS

        

AFI.ESCA is ontstaan uit de fusie van twee maatschappijen actief binnen het domein van de Levensverzekering, Sparen en Voorzorg, waarvan de oudste reeds meer dan 90 jaar actief is in kapitalisatie...

 

Lees het vervolg >

 

EUROPESE AANWEZIGHEID

        

Vrijheid van handeling binnen de Groupe en totale onafhankelijkheid ten opzichte van zowel banken als financiële beheerders. Eén vereiste : gelijkvormigheid van de producten en de kwaliteit van dienstverlening in navolging...

 

Lees het vervolg >

 

GROUPE BURRUS

        

Een financiële groep met familiaal aandeelhouderschap… een garantie voor stabiliteit en onafhankelijkheid ten opzichte van elke andere financiële groep. Sinds 1923, heeft de groep Burrus zich ontwikkeld…

 

Lees het vervolg >